אירועים בישיבהבאנרים שוניםחדשותכללי

תיקוני השובבי”ם- תיקון חילול שבת

♦תיקוני הנפש בימי השובבי”ם♦

אנחנו בעיצומם של ימי השובבי”ם המסוגלים לישועות ולמחילת חטא ולסליחת עוון ולקבלת שפע נתכנס בעזרת ה’ יתברך ביום חמישי כ”ה שבט (27/01/22)
יערך תיקון הנפש של ימי השובבי”ם

תיקון חילול שבת

(תרפ”ז+ י”ה = 702 תעניות כמניין שבת) 
ע”י מורנו ורבנו המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א
בשעה 12:30  בדיוק (נא להקדים) בישיבתנו הקדושה, רחוב שילה 6 בירושלים.

המעונינים להשתתף יקבלו על עצמם תענית ביום רביעי בתפילת מנחה,
נוסח קבלת תענית ישלח ביום לפני התיקון…. בקבוצות של הישיבה

המעוניינים לקבל עידכונים מהישיבה 052-3325-778
מי שלא יכול להשתתף יוכל למסור את שמו בטלפון: 02-624-9000 ובעזרת ה’ כבוד מו”ר שליט”א יכוון עליו בשעת התיקון, ובתפילת ה”עננו” של  הרש”ש.

ויהי רצון שיתקבלו תפילותינו ברצון ונזכה לראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן

כתבות קשורות

Back to top button