פנינים יקרים

פנינים יקרים מאת מורנו ורבנו שר בית הזוהר המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א ראש ישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים.

Back to top button